Latest
  1. Adult Football Fixtures

Baile Buadáin Naomh Éanna le Gaeilge 2020

Móraidhmeanna an Phlean

*An Ghaeilge a chur chun cinn sa chlub         *Úsáid na Gaeilge a éascú agus a spreagadh sa chlub

Cuireadh ón gCathaoirleach páirt a ghlacadh i mBaile Buadáin le Gaeilge 2020

An bhfuil suim agat sa Ghaeilge? Ar mhaith leat an Ghaeilge a chur chun cinn agus í a dhéanamh níos feiceáilí agus níos so-chloiste timpeall Bhaile Buadáin sa bhliain 2020?

Tá muid ag cruthú ghrúpa a bheadh báúil don teanga agus a bheadh sásta páirt a ghlacadh in imeachtaí éagsúla len í a chothú sa chlub.

Anuas ar sin, ba mhaith linn cur isteach ar Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha agus meithleacha beaga a chruthú leis na rudaí cuí a chur i bhfeidhm i mbliana.

Má tá suim agat a bheith páirteach sna himeachtaí seo, seol ríomhphost le d’uimhir ghutháin chugam ag [email protected]

Ciarán Mac Uidhir, Cathaoirleach, 31 Eanáir 2020.

Meitheal Oibre

Tionóladh an chéad chruinniú de Mheitheal Oibre BBNÉ le Gaeilge 2020  ar 23 Eanáir 2020.

Ag an gcéad chruinniú, dúirt an aoi speisialta Mícheál Ó Muircheartaigh: “Tá ardmholadh ag dul go Baile Buadáin as an bhfeachtas seo a thosú. Is mór an rud é an cultúr agus an teanga  a chur chun cinn mar chuid de Chumann Lúthchleas Gael.”

Le blianta beaga anuas bhí an-obair déanta ag Seán O’ Connor chun an Ghaeilge a chur chun cinn sa chlub. Anois tá Meitheal Oibre bailithe le chéile chun an obair sin a leathnú agus a chur chun cinn. Tá an Meitheal ag súil go mór dul i mbun oibre chun an plean a chur i gcrích. Chomh maith leis sin, tionóladh Meitheal Oibre na nÓg chun tacú leis an obair.  Seolfar an plean BBNÉ le Gaeilge 2020   i Mí na Márta.

Cúig Cheist ar…

Leabhrán 

Seo leabhrán deas ón chúrsa Amhránáoícht le Iseult 2020