Critéir agus Rialacha

 1. Is comórtas é seo do pháistí bunscoile.
 2. ‘Sé an téama ná Spórt i CLG Bhaile Buadáin Naomh Éanna.
 3. Roghnófar buaiteoir amháin ó na grúpaí seo a leanas
 • Naoináin
 • Rang 1 agus a 2
 • Rang 3 agus a 4
 • Rang 5 agus a 6
 1. Níl teorainn le tomhais an phíosa a fhad is gur féidir é a sheoladh thar grianghraif.
 2. Is féidir píosa ealaíne d’aon ábhar a úsáid (mar shampla péint, peann luaidhe, cairtchlár).
 3. Caithfear abairt scríofa i nGaeilge a chur le gach píosa ealaíne.
 4. Ní mór do thuismitheoirí / caomhnóirí / múinteoirí grianghraf den phíosa ealaín a sheoladh isteach thar ríomhphost chuig [email protected]. Ní ghlacfar leis an mbun-leagan sa phost.
 5. Is é 5i.n. ar an 7 Aibreán an spriocdháta.
 6. Beidh ar gach iarratasóir na sonraí seo a chur leis an iarratas: ainm an pháiste, ainm na scoile, an rang ina bhfuil sé/sí, agus sonraí teagmhála na dtuimitheoirí / gcaomhnóirí
 7. Tá an comórtas teoranta d’iarratas amháin in aghaidh an duine.
 8. Tá painéal de mholtóirí ann a bheidh ag úsáid scéim mharcála chuí.
 9. Beidh dearbhán de €20 mar dhuais ag gach buaiteoir. Roinnfear ainm an bhuaiteora agus an píosa ealaíne ar na meáin shóisialta i ndiaidh an chomórtais, ach amháin sa chás go sonraítear nach dteastaíonn ón tuismitheoir/caomhnóir go ndéanfaí amhlaidh.
 10. Is féidir iarratas a dhéanamh thar ríomhphost ag [email protected]

Criteria and Rules

 1. The competition is for primary school children
 2. The theme is Spórt i CLG Bhaile Buadáin Naomh Éanna
 3. A winner will be picked in each of the following 4 groups

Infants

1st/ 2nd

3rd/ 4th

5th/ 6th

 1. There is no limit to how big the piece is as long as it can all be photographed in one image.
 2. Your art piece can be made up of any material (for example, paint, pencil, cardboard, etc.)
 3. You must include a written sentence in Irish with each art piece.
 4. Parents/Guardians/ Teachers must submit the art piece via email to [email protected]
 5. Hard copies of artwork in the post will not be considered.
 6. The deadline for submissions is 5pm, Thursday 7 April.
 7. All submissions should include the following information: child’s name school name, class, and parent /guardian/ teacher contact details.
 8. The competition is limited to one entry per person.
 9. There is a panel of judges who will use a marking scheme accordingly.
 10. A €20 voucher will be awarded to every winner. The name and art piece of each winner will be displayed on social media, except in any case where a parent/guardian has requested that this information not be shared.
 11. Submissions can be made through email to [email protected]