As part of a masters I’m doing in Language Planning, and in co-ordination with the Baile Buadáin le Gaeilge group, I would love to get your views on the role of an Ghaeilge in Ballyboden St. Enda’s and in the GAA in general.  All views and opinions are welcome, and it doesn’t matter whether you have completely forgotten the Irish you learned at school, whether you’re fully fluent or somewhere in between – your opinion counts.
I would be very grateful if you could complete the short questionnaire at the attached link https://survey.alchemer.eu/s3/90452285/Baile-Buad-in-le-Gaeilge It should take less than ten minutes of your time, and your opinion can help shape activities in the club as well as contributing to a study of Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha.  Please use the text boxes to provide additional detail to your responses where you can.
The questionnaire is open to all club members over 18 years old, and will be available until Friday 27th May.
Thanks a million for your support,
Ciarán
Ag Teastáil – do thuairimí ar áit na Gaeilge i mBaile Buadáin Naomh Éanna!
Mar chuid de chéim máistreachta sa Phleanáil Teanga, agus i gcomhpháirtíocht leis an meitheal, Baile Buadáin le Gaeilge, ba bhreá liom do thuairimí a fháil ar ról na Gaeilge i mBaile Buadáin Nach Éanna agus i gCumann Lúthchleas Gael go ginearálta.  Cuirfear fáilte roimh gach tuairim agus dearcadh, beag beann ar leibhéal na teanga atá agat – tá tábhacht ag baint le do thuairim.
Bheinn go mór faoi chomaoin agat ach an ceistneoir gearr seo a chomhlánú https://survey.alchemer.eu/s3/90452285/Baile-Buad-in-le-Gaeilge Tógfaidh sé níos lú ná deich nóiméad, agus beidh tionchar ag do thuairimí ar imeachtaí an chlub chomh maith le páirt a ghlacadh i staidéar ar Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha.  Bain úsáid as na boscaí téacs sa cheistneoir chun sonraí breise a thabhairt le do thoil.
Tá an ceistneior dírithe ar bhaill uile an chlub atá os cionn 18 mbliana d’aois, agus beidh sé ar fáil go dtí 27ú Bealtaine.
Tá mé fíor-bhuíoch díot as do chabhair.
Ciarán