Nuacht
Comhghairdeas le Danny Sutcliffe atá ainmithe mar chaptaen ar fhoireann Shinsir Áth Cliath san iomáint.  Is iarscolaire de chuid Coláiste Eoin é agus neart Gaeilge aige.
Thar an Trasnán le Danny Sutcliffe:
https://www.youtube.com/watch?v=EhVXjgFkjRs

Dátaí don Dialann: Imeachtaí na Seachtaine

 • Dé Céadaoin 9pm
 • Ciorcal Cainte ag tosú arís Dé Céadaoin 29 Eanáir.
  Gach eolas Seán O’Connor 087 9086100
 • Déardaoin: Seisiúin Ceoil 9.30pm
 • Seisiún Ceoil Traidisiúnta in éineacht le ceoltóirí ‘Céilí House’
  Gach Déardaoin sa bheár ag 9.30pm. Fáilte roimh chách
 • Dé hAoine 9pm
 • Cúpla poc as Gaeilge for the over 40ish.  Dé hAoine ag 9pm on the hockey pitch in Sancta Maria.  Céard a déarfá? Cúpla pints afterwards.
  Send me a text if you’re interested – Brendan Ryan 0863133825

Frásaí don Chúpla Poc #1

Roimh an gCluiche – Before the Game

 • Conas atá tú? – How are you
 • Go breá agus tú féin – Fine, and yourself?
 • An bhfuil clogad agat? – Have you a helmet?

Le linn an Chluiche – During the Game

 • Tá sé agam – I have it [the sliotar]!
 • Maith thú  – Well Done
 • Maith an Bhean – Good Woman
 • Maith an Fear – Good man
 • Scaoil uait é – Release it! Lave it off (Tipperary Dialect: Cánúint Thiobrad Árann)
 • Ardfhear – Great man
 • Ardbhean – Great woman

Cóitseálaithe / Coaches

 • Déan beirteanna-in twos ( pairs)
 • Sliotar idir gach beirt – a sliotar between two
 • Go tapa  – fast

Tar éis an chluiche- After the game

 • Táim scriosta – I’m wrecked
 • Pionta ?  – pint

Áiseanna don Fhoghlaimeoir Gaeilge
Ar mhaith leat an Ghaeilge a fhoghlaim saor in aisce ar-líne?
Féach ar an nasc seo:

https://www.futurelearn.com/courses/irish-language-4/4

Frása na Seachtaine

Cén chaoi a bhfuil tú? – Tá mé go breá

https://www.youtube.com/watch?v=JfVjWQrj3_Y

Cuireadh
An bhfuil suim agat sa Ghaeilge?  Ar mhaith leat an Ghaeilge a chur chun cinn agus í a dhéanamh níos feiceáilí agus níos so-chloiste timpeall Bhaile Buadáin sa bhliain 2020?
Tá muid ag cruthú ghrúpa a bheadh báúil don teanga agus a bheadh sásta páirt a ghlacadh in imeachtaí éagsúla len í a chothú sa chlub. 
Anuas ar sin, ba mhaith linn cur isteach ar Fhonndúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha agus meithleacha beaga a chruthú leis na  rudaí cuí a chur i bhfeidhm  i mbliana.
Má tá suim agat a bheith páirteach sna himeachtaí seo, seol ríomhphost le d’uimhir ghutháin chugam ag [email protected]